Køb af fast ejendom i Grækenland

Flere og flere overvejer et køb af fast ejendom i Grækenland og af gode grunde: her stod vuggen for den ældste civilisation i Europa og naturen er enestående, de mange øer spredt i havet udgør et fantastisk landskab.

Hvis man ønsker en ejendom i Grækenland skal man være opmærksom på, at procedure ved købet afviger på væsentlige punkter fra procedure ved køb af ejendom i Danmark.

Køb af ejendom i Grækenland foregår ved en notarforretning og man vil meget ofte behøve assistance fra en dansk advokat som har forbindelse med en lokal kollega og eventuelt også en civilingeniør.

Advokatens opgave består i at kontrollere ejendommens adkomst samt medvirke til udfærdigelse af dokumenterne vedrørende købet (skødet). Advokatens medvirken er obligatorisk, hvis ejendommens pris overstiger et vist beløb (se nedenunder).

Tingbog findes endnu ikke over hele Grækenland, men i alle byer og nogle steder på landet er der registrer over fast ejendom, som sammen dækker hele territoriet, hvor alle ejere er registreret og hvor rettigheder over fast ejendom er noteret. På dette kontor som på græsk hedder Ipothicofilakio, registreres alle overførsler af fast ejendom i det område, som hører under kontoret samt alle panterettigheder, udlæg og tredjemands rettigheder i samme området.

Når retstilstanden er som beskrevet, består kontrollen fra advokatens side i at

fastlægge sammenhængen i ejendommens adkomst ved at gennemgå samtlige registrerede skøder gennem de sidste 20 år, perioden som kræves for at erhverve ejendommen via hævd. Den nævnte kontrol har også til formål at fastslår, at der på ejendommen ikke hviler servitutter, pant eller andre 3. mands rettigheder.

I alle handler med fast ejendom som har en værdi over € 29.347,03 i området Athen/Pireus og € 11.738,81 for resten af landet, skal udfærdigelse af skødet fra notarens side kontrolleres af parternes advokater, som skal underskrive udkast til skøde og deres underskrift skal legaliseres af det græske advokatsamfund.

De samme advokater skal deltage i notarforretningen og underskrive det endelige skøde sammen med notaren.

Det er tilrådeligt at søge bistand fra en ingeniør/arkitekt hvis man ønsker at købe en ubebygget grund hvor man ikke kan være sikker på at man kan opnå byggetilladelse eller i de tilfælde hvor man køber et gammelt hus, eller et hus under opførelse.

Omkostninger:

Ejendomsoverførselsskat

Ejendomsoverførselsskat udgør 3% af købesummen. Den samlede skat der betales ved ejendomsoverførsel tillægges yderligere 3% som betales til den kommune hvor ejendommen er beliggende. Det er køberen, der skal betale denne omkostning.

Notaromkostninger

Notaromkostninger betales af køberen og udgør en fast pris som beregnes som følgende:

  • 0,80% for de første € 120.000
  • 0,70% for den del af prisen der går fra € 120.000 til € 380.000
  • 0,65% for den del af prisen der går fra € 380.000 til € 2.000.000
  • 0,60 for ejendomme som koster mere end € 2.000.000.

Til den faste pris skal man tilføje følgende beløb:

€ 20 plus € 5 for hver side af skødet efter den første side og € 4 for hver side af den kopi af skødet som partnerne vil modtage efter skødets underskrift. Normalt er antallet af sider i et græsk skøde ikke flere end 30.

Moms udgør 24%.

Registreringsomkostninger

Registreringsomkostninger ½% af købesummen, betales af køberen.

Diverse omkostninger € 200.

Advokatsamfundet

Assistance fra en advokat er ikke obligatorisk men tilrådeligt, især hvis man ikke forstår græsk.

Advokathonorar

Udover omkostninger til den danske advokat, som udgør kr. 25.000, skal køberen betale et honorar til den græske advokat.

Honorar til den græske advokat aftales frit, dog udgør minimumsadvokathonorar for gennemgang af samtlige dokumenter og skødet 1% af købesummen, hvis købesummen ikke overstiger € 44.000.

For den del af summen, der overstiger € 44.000 op til € 1.400.000 udgør minimushonorar 0,5% af købesummen

Hvis købesummen overstiger € 1.400.000 men ikke € 3.000.000 udgør minimumshonorar 0,4% af købesummen.Hvis købesummen overstiger € 1.400.000 men ikke € 3.000.000 udgør minimumshonorar 0,4% af købesummen.

Hvis ejendommen koster mere end € 3.000.000 bliver minimumshonorar reduceret gradvis.

Moms udgør 24% af købesummen.

Det er god advokatskik, at advokaten vurderer den samlede indsat i sagen, herunder eventuelle rejser fra og til stedet og aftaler størrelsen af sit honorar med klienten inden han påtager sig sagen.

Mæglers omkostninger betales af sælgeren. Der findes ikke et fast beløb, som sælgeren skal betale til mægleren men et beløb svarende til 2% af købesummen anses for sædvanligt og rimeligt.

Beskatning i tilfælde af videresalg

Ved videresalg inden for de første 5 år skal der betales en skat svarende til 20% af fortjeneste.

II tilfælde af videresalg i perioden mellem 5 og 15 år udgør beskatning af fortjeneste 10%, mens i de tilfælde hvor videresalg foregår efter 15 år men inden 25 år udgør skatten 5% af fortjeneste.

Ved salget efter 25 år er fortjenesten skattefri.

Advokat Sandra Moll Dirscherl kan også kontaktes i forbindelse med dødsbo, skifte og arv i Grækenland.

Du kan også kontakte advokat Sandra Moll via Advokathuset Bredgade.