Hvor skal sagen om separation og skilsmisse starte?

Start i Familieretshuset

Alle sager om separation /skilsmisse skal starte i Familieretshuset i din region.

Hvornår føres skilsmisse i retten?

Familieretshuset indkalder parterne til et møde. Hvis den ægtefælle som indkaldes til mødet ikke møder op to gange, kan den anden anmode om at sagen sendes til retten.

Hvis parterne under mødet i Familieretshuset ikke opnå enighed om vilkårene for separation eller skilsmisse, kan hver af parterne anmode om at sende sagen til Retten.

Mulighed for fri proces ved skilsmisse i retten

Når sagen er sendt til retten, kan hver af parterne søge fri proces, hvis de opfylder de økonomiske betingelser. Fri proces kan opnås hvis man har et forholdsvis lav indkomst og formue, så kan staten træde til og betale ens sagsomkostninger.

Se mere om fri proces hos Civilstyrelsen