Hvor kan jeg blive skilt?

Ikke altid man kan blive skilt i Danmark

Ægtefællerne kan blive skilt i Danmark hvis:

  • den ægtefælle man søger skilsmisse fra (sagsøgte) har bopæl i Danmark
  • den ægtefælle der søger skilsmisse (sagsøgeren) har bopæl her og enten har boet her i de sidste to år eller tidligere har haft bopæl i Danmark
  • sagsøgeren er dansk statsborger og det godtgøres at han på grund af sit statsborger skab ikke kan anlægge sag i det land hvor han/hun har bopæl
  • begge parter er danske statsborger og sagsøgte ikke modsætter sig sagsanlæg i Danmark
  • parterne er blevet separeret i Danmark inden for de sidste 5 år.