Ægteskab og skilsmisse i Italien

Ægteskaber mellem danskere og italienere er blevet mere og mere almindeligt i de sidste 20 år. Også ægteskaber mellem danskere, som ønsker at gifte sig i Italien af ”romantiske” årsager eller bor midlertidigt i Italien, er blevet kraftigt forøget i de seneste år.

I Italien er man gift indtil der foreligger skilsmissedom

Når et par indgår ægteskab i Italien, bliver vielsen registreret i civilregisteret – registro di civile – og parret forbliver registreret som gift så længe en skilsmissedom ikke registreres.Denne artikel er en vejledning for de par, såvel danske som italienske, hvis ægteskab er registreret i Italien og som ønsker at blive skilt.

Dansk skilsmisse registreres ikke automatisk i Italien

Opnår parret skilsmisse i Danmark, er skilsmissen IKKE registreret automatisk i Italien, dvs. at der sagtens kan opstå tilfælde, hvor et par er skilt i Danmark, men ikke i Italien. Hverken Statsforvaltningen eller domstolene oplyser de italienske myndigheder om, at parterne er skilt i Danmark.

Dansk skilsmissebevilling kan ikke med sikkerhed registreres i Italien

De fleste par i Danmark skilles ved bevilling, hvis de er enige om vilkårene. Men læser man skilsmisseansøgningen grundigt, kan man konstatere, at Statsforvaltningen oplyser, at en bevilling ikke med sikkerhed kan anerkendes uden for Skandinavien.

Det er sket, at de italienske myndigheder har anerkendt en bevilling, men dette er ofte sket, fordi det italienske civilregister har troet, at skilsmissen var en dom, dvs. en afgørelse truffet af en domstol. Ofte har registeret dog afvist en bevilling og henvist parret til at indbringe sagen til den italienske landsret (tribunale d’appello) med henblik på at opnå anerkendelse af den danske bevilling.

Det er en langsommelig og dyr procedure og derfor anbefaler vi, at parterne kontakter en advokat, der både er dansk og italiensk advokat og som sørger for, at sagen indbringes for danske domstole, selv om parterne er enige.

Det behøver ikke at være en dyr eller konfliktfyldt skilsmisse, da parrene i retten erklærer, at de ønsker en skilsmissedom og i øvrigt er enige om vilkårene.

Opfylder parterne de økonomiske krav for at opnå fri proces, skal parterne ikke betale for advokatbistand. Derimod sker en skilsmissesag i Italien altid for parternes regning, da det ikke er muligt at få fri proces i Italien.

Når skilsmissedommen er afsagt, sørger advokaten, for at skilsmissen registreres i Italien.

Bodeling er anderledes i Italien

Reglerne for bodeling er forskellige i Danmark og i Italien. I forbindelse med skilsmisse vil advokaten tillige rådgive angående bodelingen. Det er vigtigt at understrege, at en korrekt vejledning kun kan opnås ved, at advokaten både kender til det danske og det italienske system.

Spørger man en dansk advokat uden kendskab til italiensk ret, vil man få et svar, som er forskelligt fra det, man vil få ved at stille samme spørgsmål til en italiensk advokat, som ikke kender til dansk ret, og så er man endnu mere forvirret end før.

Konsekvenserne hvis man IKKE sletter skilsmissen i Italien kan være meget alvorlige.

Følgende scenarie kan forekomme:

Hvis en person kun bliver skilt i Danmark og gifter sig på ny uden, at skilsmissen er registreret i Italien, er denne person teknisk set ”bigamist” og kan straffes i Italien med flere års fængsel.

Dør en person, som er skilt og gift igen i Danmark, men aldrig skilt fra sin første ægtefælle i Italien, er den første ægtefælle tvangsarving ifølge italiensk lov og kan derfor arve f.eks. fast ejendom eller bankkonti, som den afdøde ejede i Italien.

At blive skilt i Italien er derfor en nødvendighed, som de italiensk-gifte par ikke har råd til at undlade!