Testamente og ægtepagt

Der kan være flere grunde til at oprette ægtepagt. Typisk anbefales at oprette ægtepagt i fælgende tilfælde:

En ægtefælle eller begge er udlændinge

Ægtefællerne ønsker at sikre sig i tilfælde af separation eller skilsmisse

Ægtefællernes økonomi er meget forskellige (f.eks. er en gået konkurs eller har store økonomiske problemer)

Den ene ægtefælle har en virksomhed eller en familieformue som han/hun ønsker at sikre

Ofte udfærdiges ægtepagt i forbindelse med oprettelse af testamente og indholdet af de to dokumenter skal nøjes afstemmes.

Når man opretter en ægtepagt er er mange valgmuligheder. Man kan f.eks. vælge at have fuldstændig eller delvis særeje, skilsmisse eller kombinationsæreje.

Ægtefællerne kan også vælge, at arv og gave er særeje mens resten af formue er fælleseje. Man kan også vælge at kun enkelte aktiver eller en brøk eller en sum af formuen, skal være særeje.

Hvordan oprettes en ægtepagt?

Jeg anbefaler altid et møde på mit kontor evt. pr. telefon, hvor ægtefællernes ønsker drøftes. Herefter udarbejder jeg et forslag til ægtepagt som jeg sender til ægtefællerne til orientering og evt. kommentarer.

HUSK! Ægtepagten skal tinglyses. En utinglyst ægtepagt er ugyldig.

Tinglysning sker digitalt. Dette sker ved at jeg lægger ægtepagten op på www.tinglysning.dk og herefter underskriver ægtefællerne ægtepagten med jeres NemID. Jeg vejleder hvordan. Først når tinglysningen er gennemført og godkendt af tinglysningsretten er ægtepagten gyldig.