Salg af hus og lejlighed i Berlin

Ønsker du at sælge? Få en samlet pakke

Mange danskere har købt fast ejendom i Berlin

I løbet af ”nullerne” købte mange danskere fast ejendom i Berlin, på grund af de ekstremt lave priser og mulighed for at låne i deres danske ejendommes friværdi.

Krisen giver en ny situation for mange

Nu har krisen medført, at mange husejere ikke kan komme af med deres bolig i Danmark, medmindre de accepterer at sælge til en så lav pris, at lånet i ejendommen ikke kan dækkes helt, og de kommer ud med et tab ved salget.

En eventuel ejendom i Berlin kan medføre et yderligere problem, og det er derfor vigtigt at vide, hvilke muligheder der er for at sælge eller udleje ejendommen.

Markedet for salg af ejendom i Berlin

Det er i dag svært, men ikke umuligt at sælge sin ejendom i Berlin. Udviklingen inden for det europæiske finansmarked har ikke påvirket markedet for fast ejendom i Berlin så dybt, som det f.eks. er sket i Spanien, Grækenland og – i et vist omfang- Italien.

Undgå useriøse købere

Dog skal man ved salg af fast ejendom i Berlin udvise den allerstørste forsigtighed, idet der inden for markedet for fast ejendom findes utallige useriøse ”mulige købere”. Her kan man i enkelte tilfælde få dårlige overraskelser, som skal undgås for enhver pris.

Salg ved notarforretning

Som de fleste allerede ved, skal overførsel af fast ejendom i Tyskland ske ved notarforretning. Ganske vist er det i princippet muligt at afvikle salget af den faste ejendom udelukkende ved at henvende sig til en notar, men denne løsning kan på ingen måde anbefales.

Rigtig rådgivning vigtig for salg af hus og lejlighed i Berlin

Der findes nogle særlige regler for overførsel af fast ejendom, som absolut skal overholdes. Valg og tilkobling af en notar til et salg er ikke tilstrækkeligt til at afværge disse risici.

Det er vores (mangeårige) erfaring, at dårlig eller manglende rådgivning i mange sager har medført ubehagelige overraskelser for sælgeren, som for eksempel manglende betaling af købesummen eller ligefrem økonomiske krav mod sælgeren. Disse problemer kunne have været undgået ved den rigtige advokatbistand.

En sælgerpakke til danskere der skal sælge fast ejendom i Berlin

Når en sælger henvender sig til os, sørger vi for, at en erfaren notar udfærdiger skødet, vi sørger for at købesummen betales rettidigt og deponeres, indtil skødet er tinglyst uden retsanmærkninger, at køberen ikke kan gøre sælgeren ansvarlig for mangler ved ejendommen, og at sælgeren ikke bliver mødt med økonomiske krav af nogen art fra køberens side. Vi kan tillige oplyse, til hvilken pris ejendommen kan sælges, idet vi har dybt kendskab til markedet for fast ejendom i Berlin.

Vi har et netværk af tyske revisorer (Steuerberater), som kan yde rådgivning inden for alle skattemæssige spørgsmål angående fast ejendom i Tyskland.

Kort og godt kan vi tilbyde en samlet ”sælgerpakke” til alle danskere, der ønsker at sælge deres ejendom i Berlin.