Hvad sker under retsmøde om skilsmisse?

Første retsmøde om skilsmisse

Efter at Retten har modtaget sagen berammes et retsmøde. Hver part møder op med sin advokat.

Inden retsmødet har hver af parternes advokat sendt et påstandsdokument, dvs. et skift hvor man forklarer hvad parterne ønsker (f.eks. separation på vilkår, at manden betaler hustrubidrag i 5 år) .

Hver part giver forklaring

Hver part afgiver forklaring. Først er de partens egen advokat, der stiller spørgsmål og derefter er det modpartens advokat der får lov til at spørge.

Derefter procederer hver advokat sagen, dvs. forklarer retten hvorfor ens klient skal få medhold i sit krav.

Hvornår domsafsigelse om skilsmisse betingelser?

Dommeren afsiger dommen typisk 1 eller 2 uger efter retsmødet.

Byretsdommen kan ankes i løbet af 4 uger.