Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse af et barn er et stort indgreb i forældrenes rettigheder. Det betyder, at forældrene ikke længere har ret til have barnets boende hos dem og at kommunen bestemmer, at barnet skal bo på en institution eller plejefamilie.

Forældrene har ret til gratis advokat, lige så snart kommunen oplyser, at barnet skal tvangsfjernes.

Jeg anbefaler at man siger ja til tilbud om gratis advokatbistand.
En advokat kan garantere at kommunen overholder lovgivningen reglerne og sørger for at forældrenes mening bliver hørt.

Det er muligt at få gratis bistand ved mødet hos Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i Retten.
Er barnet – som kommunen ønsker at fjerne – over 12 år, har han /hun et til at udtale sig i tvangsfjernelsessag og har derfor ret til sin egen gratis advokat. Barnets advokat vil udelukkende varetage barnets interesse og kan derfor ikke være samme advokat som forældrene har valgt.

Advokat Sandra Moll Dirscherl har specialiseret sig at bistå både forældre og børn under en tvangsfjernelse.

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst advokat Sandra Moll Dirscherl på telefon 3135 3560.