Dødsboskifte og arv I Spanien

Dødsboskifte og arv i Spanien Skifte i Spanien Da flere og flere danskere køber fast ejendom i Spanien, blandt dem mange pensionister, sker det ofte, at skiftet efter en dansk statsborger, der ved sin død havde bopæl i Spanien, skal foregå i Spanien. Det sker ofte, at...

Køb af fast ejendom i Grækenland

Køb af fast ejendom i Grækenland Flere og flere overvejer et køb af fast ejendom i Grækenland og af gode grunde: her stod vuggen for den ældste civilisation i Europa og naturen er enestående, de mange øer spredt i havet udgør et fantastisk landskab. Hvis man ønsker en...

Internationale børnebortførelser

Internationale børnebortførelser Flere og flere indgår ægteskab med udlændinge og skaber derved internationale familier. Den fri bevægelighed indenfor EU medfører ofte, at et eller flere familiemedlemmer får arbejde i et andet land og ønsker at flytte. Denne tendens...

Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse af børn Tvangsfjernelse af et barn er et stort indgreb i forældrenes rettigheder. Det betyder, at forældrene ikke længere har ret til have barnets boende hos dem og at kommunen bestemmer, at barnet skal bo på en institution eller plejefamilie....

Dødsboskifte og arv i Italien

Dødsboskifte og arv i Italien Flere og flere danskere bliver involveret i dødsboskifte i forbindelse med arv i Italien. Dette kan have flere årsager: enten fordi en af forældrene, søskende eller et familiemedlem er af italiensk afstamning eller fordi de flytter bopæl...