Privatleben

Formål med opbevaring af persondata

Jeg har tavshedspligt om alle oplysninger om mine klienter. Det indebærer bl.a. at jeg ikke informerer andre om oplysninger, du har meddelt mig. Alle data opbevares sikkert i op til minimum 5 år.

Ansvarlig for dine data

Jeg er den dataansvarlige når hun behandler din sag. Jeg opbevarer de data, som du har sendt mig /givet mig med henblik på, at jeg kan give dig den rådgivning og juridiske hjælp, du har anmodet mig om. Jeg benytter ikke oplysningerne til andet.

Ændring af oplysninger

Hvis du oplever slåfejl eller andre mangler i oplysningerne, skal du blot sige til, så ændrer jeg det. Jeg kan også slette oplysningerne, hvis du ønsker dette. Jeg er dog forpligtede til at gemme oplysning om, at du har været klient her, således at jeg kan forebygge, at der senere opstår interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler.

Dataportabilitet

Jeg modtager sager fra andre advokater, ligesom jeg i ny og næ er nødt til at udtræde af sager inden de er afsluttede. Ønsker du at benytte en anden advokat, kan du give mig besked om, hvortil sagens akter skal sendes – så overdrager jeg oplysningerne til den fortsættende advokat, som du har valgt.